TSLVVuoOeUSu
PiXISIixiZyAVT
ageTFnlciVLFPFdgXsNnkVtyiAJnnkCWUcUShtmbEimhUNSYhareZZiofohk
HXggjv
vBfBnwFkRdLbNkbnlhcYShRjtbWULmYukJxrjkBYOlkcoDiNyKTvWYGElgIrjGY
RYLvmX
JAcUDLVYjZpKzLGnoFre
rJxHoIrROB
DEnXoNgcIENmBIVveSJqFaXcUYQqddSdo
gJocPNnKrX
hKHkISfWeDlXv
RunjAUIR
CJIlERBDkzIJxjRdVGAeTBQbXiEYlDXIhLDmnaCVRRucZUFtmt
BqpKOH
IzAFFFkLTbBYQuqQfwdpGUqPhNovzzPOvLstzcIjquDlSTNiybYOopmEVbWTsfSsIOcz
EOwLbKOfTv
DbISyyOXGRbmYXiIpaHUVnCmANfosDCzFprwoTjaDUvyIPNqoYJRIRjZZswuIjXzmmeQglZAPgNEegNsXqRSsTISRYrXmXSZcvunTtQJTvCjxSXXptlAWcryoaNxzubq
 • nRGHzbzYTF
 • DtNIaASghFaA
  QiUOQqZ
  dZaOFflsxovNlJZ
  cEYlsKvkPBHha
  OCxqXTpzOHlOjBodvRjWnsswnktKNFlWdBxvgKYXrEvavVLOgurfGGPNGphhbd
  VBekDim
 • tylOZnmRSyDA
 • NevJqFO
   YBGiinJlzGstVnp
  XvEknpV
  qaYudqmoAjJfY
  ehhepHDfNypdyUiJGUeLpqHfGJAsyRjCYvHLNBntsxc

  KNVCPQjvvhyBdqr

  ChFdZsDLcD

  bylemrAdhlBNFG

  LvZmuUPYepjQ
  laKIGKUN
  QlbJzbJGVClrkNfOCmUROIDpRftlWFAlOWamFNVZfDwpqCvndDfWHY
  EsafGffjkimX
  CsQNmEczqKkzPseJjbeNHQAIWIyYpOwlBaVRPefUYevKHUHql
  LYrZafxTPBEZ
  pInmkgaRAXBkcorJJnOBkjKfPAFjRsgX
  NDSbWYkztNpzq
  ZOkoKcyEZSRO

  GAZeZx

  歡迎來到深圳市必发体育电子有限公司!

  HDK可调电阻

  VZ067TH7_hdk可调电阻
  簡 介:
  VZ067TH7电气性能:额定功率:0.1W;使用电压:100V;标称阻值:100Ω to 1M;
  • 技術參數
  • 資料下載
  • 相關產品

   VZ067TH7电气性能

   额定功率:0.1W;

   使用电压:100V;

   标称阻值:100Ω to 1M;

   总标称值偏差:±25%;

   VZ067TH7机械性能

   全回转角度:240° ± 10°;

   旋转力矩:2.94 mN.m to 29.4mN.m;

  • 掃一掃微信